Historie en nieuws Historie en nieuws
Praktijk Dr. Schepens- van Dongen Praktijk Dr. Schepens- van Dongen
Praktijkassistentie en ondersteuning Praktijkassistentie en ondersteuning
Waarneming &  Huisartsenpost Waarneming &  Huisartsenpost
Locatie en routebeschrijving Locatie en routebeschrijving
Links Links
Praktijknaam en Logo Praktijknaam en Logo
Samenwerking Samenwerking
Diversen Diversen
Aequilan, Huisartsenpraktijk Schepens

Dr. H.M.T.Schepens- van Dongen

praktische informatie

DR. H.M.T.SCHEPENS- VAN DONGEN
praktische informatie

Klik voor meer informatie over de huisartsen op Dr. Schepens- van Dongen
Informatie over vaste waarnemende huisartsenop Dr.Masman/Dr.Smithuis
Informatie over de andere praktijken binnen de HOED
zie links op de homepagina

Praktische informatie

De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00u tot 17.00uur.
Tussen 12.30- 13.30 heeft de assistente lunchpauze.
Buiten deze tijden kunt u, op afspraak, terecht bij de huisartsenpost.

Maak a.u.b. gebruik van de vaste opbeltijden:

Afspraken en huisbezoek aanvragen 8.00 - 10.00u
Verzoek om telefonisch consult en vragen over uitslagen liefst na 9.00u
Telefonisch terugbelspreekuur arts 12.00-13.00u of tussen 16.30 en 17.00
Telefonisch terugbelspreekuur assistente 13.30u-14.00u
Receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar

Telefoonnummers:
algemeen (076) - 5654316
receptenlijn (076) -5611656
intercollegiaal overleg; (076) - 5654316, toets 6

spoednummer: u belt het algemene nummer (076)- 5654316 en drukt direct op toets 1
of u belt 06-54967020. Bij ernstige spoed BEL 112

U kunt gebruik maken van dit spoednummer, wanneer er dringend medische hulp nodig is. Let op: buiten de praktijkuren wordt dit nummer niet beantwoord!!
Dan belt u de Huisartsenpost (076) 5258500 of zo nodig 112.

Afspraken die niet voor dezelfde dag hoeven gepland kunt u ook aanvragen via de mail en binnenkort via deze site.
Mensen die problemen hebben met hun gehoor, kunnen ook het beste gebruik maken van die optie. Vanaf 2019 hebben wij een beveiligd mailadres waarop u ook informatie kunt doorgeven of een vraag aan de arts kunt stellen. Voor haast hebbende zaken is de mail niet geschikt, dan is het beter (iemand voor u) te (laten) bellen of aan de balie van de assistente te komen.

Mailadres: huisarts.h.schepensvandongen@gmail.com ( GEEN medisch inhoudelijke en privacygevoelige informatie uitwisselen via deze mail; tot 2019 wel voor aanvragen van afspraken)

Spreekuurtijden
Wij werken in onze praktijk uitsluitend op afspraak.

Telefonisch terugbelspreekuur
Tussen 9.00 en 11.00 uur kunt u bellen voor korte adviezen en checken of uitslagen van onderzoeken al binnen zijn. Ook kunt u dan een verzoek om telefonisch consult met de arts doen, indien u inschat dat een bezoek op het spreekuur niet noodzakelijk is voor het beantwoorden van uw vraag. De assistente geeft bekende uitslagen door, beantwoordt waar mogelijk uw vragen en houdt na het ochtendspreekuur ruggespraak met de arts. Zij kan u verzoeken na dat tijdstip terug te bellen of zet u op de bellijst voor het spreekuur van de arts. U wordt in principe teruggebeld tussen 12.00 en 13.00u of tussen 16.30 en 17.00u. Bij veel aanvragen kan het zijn dat u een ander tijdstip doorkrijgt. In het algemeen is er een beperking in het telefonisch beoordelen van gezondheidsklachten. Het kan daarom soms nodig zijn alsnog een afspraak te maken.

Visite aan huis
Tussen 8.00 - 10.00 uur kunt u een visite aanvragen.
Omdat er in de praktijk betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden zijn, is het indien mogelijk beter om naar de praktijk te komen.

Speciale spreekuren
Voor kleine operaties van huidafwijkingen, ingegroeide teennagels, vet- en talgknobbels en hardnekkige wratten is er een speciaal spreekuur, waarover u met de assistente contact kunt opnemen.
Voor nadere informatie over het wrattenspreekuur kunt u eveneens de assistente
raadplegen (er zijn mogelijkheden op meerdere dagen omdat wij doorlopend over stikstof beschikken).
Voor het inbrengen of verwijderen van een spiraal, het aanmeten, verwisselen en schoonmaken van een pessarium of het verwisselen van een verblijfscatheter kunt u vanzelfsprekend ook bij ons terecht.

EHBO
Voor verwondingen, brandletsels en ongevallen kunt u altijd direct bij de assistente terecht.
Als u kans ziet uw komst aan te kondigen, dan kan de assistente zo nodig de arts oproepen.Tijdsverdeling artsen
Dr. Schepens- van Dongen is praktijkvoerend huisarts. Zij heeft twee collega artsen in dienst, Dr. Smithuis en Dr.Masman.
Dr. Schepens is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag, in drukke periodes ook op woensdagochtend.
Dr.Smithuis werkt op maandag, woensdagochtend en vrijdag,
Dr Masman werkt op dinsdag, woensdag en donderdag.

U kunt bij de assistente desgewenst aangeven bij wie u een afspraak wilt maken. Zij probeert hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Praktijkassistentes
In onze praktijk zijn al geruime tijd twee doktersassistenten werkzaam:
Belinda Hermans en Josje Hartkoorn. Sinds september jl. worden zij ondersteund door Annelies van Dijk, die tevens praktijkondersteuner is. Bij onze assistentes kunt u terecht met veel praktische vragen.
Zij verzorgen de spreekuurplanning en het visiteschema van de artsen en doen eigen spreekuren.

De assistente vraagt u naar de reden van de afspraak. Zij moet namelijk een
inschatting maken of er een (telefonisch) consult gepland kan worden, of er een enkele of dubbele consulttijd nodig is,
danwel dat een visite noodzakelijk is. 
Ook moet zij inschatten hoeveel haast een vraag van een patiënt heeft.
Het kan best zo zijn, dat u de inhoud van uw vraag liever met de arts alleen 
bespreekt, hetgeen u vanzelfsprekend mag aangeven.
Onze assistentes hebben vanzelfsprekend, net als alle andere teamleden, een beroepsgeheim:
er wordt zeer zorgvuldig met uw informatie omgegaan.
Lees voor meer informatie ons privacyregelement

Praktijkondersteuners chronische ziekte en ouderenzorg
In onze praktijk zijn twee praktijkondersteuners werkzaam:
Heleen Weijers en Annelies van Dijk. Zij dragen zorg voor de mensen met chronische aandoeningen en een verhoogd risico op hartvaatziekten. Tevens spelen zij een belangrijke rol in de zorg voor kwetsbare ouderen.
Zij zijn van maandag tot en met donderdag aanwezig.

Praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg
Voor de begeleiding en ondersteuning bij psychische en psychosociale problemen is een POH-GGZ werkzaam:
Brigitte van Gageldonk, Zij is op vrijdagochtend aanwezig.

Praktijkassistentes

In onze praktijk zijn al geruime tijd twee doktersassistenten werkzaam:
Belinda Hermans en Josje Hartkoorn.
Bij onze assistentes kunt u terecht met veel praktische vragen.
Zij verzorgen de spreekuurplanning en het visiteschema van de artsen.

Daarbij wordt door de assistente meestal (mede afhankelijk van de drukte)
gevraagd naar de reden van de afspraak.
Dit heeft te maken met het feit, dat zij een inschatting moet maken
of er een consult, danwel telefonisch consult gepland kan worden,
danwel dat een visite noodzakelijk is.
Ook moet zij inschatten hoeveel haast een vraag van een patient heeft.
Het kan best zo zijn, dat u de inhoud van uw vraag liever met de arts alleen
bespreekt, hetgeen u vanzelfsprekend mag aangeven.
Overigens hebben onze assistentes, net als wij, een beroepsgeheim
en wordt er in onze praktijk zorgvuldig met informatie omgegaan.
Assistententaken

Op afspraak kunt u bij de assistentes terecht voor:

-bloeddrukspreekuur
-diabetesspreekuur
-oren uitspuiten
-gewichtscontrole
-begeleiding bij stoppen met roken
-verbinden van wonden
-geven van injecties
-wrattenspreekuur
-verwijderen van hechtingen
-zwangerschapstesten
-meten van doorstroming van de bloedvaten(doppleronderzoek)
-gehoortest(audiometrie)
-blazen van een longfunctie(spirometrie)
-informatiefolders en adressen

Zonder afspraak kunt u terecht voor:
-urine-onderzoek
svp met naam en geboortedatum op het potje voor 10.00u afgeven;
links van de balie is een doorgeefluik naar het laboratorium, waar u het potje in kan plaatsen. Voor de uitslag kunt u bellen tussen half 12 en half een of op het telefonisch spreekuur van 13.30-14.00.