Historie en nieuws Historie en nieuws
Praktijkmedewerkers Dr. Schepens Praktijkmedewerkers Dr. Schepens
Hoe en wanneer zijn wij te bereiken? Hoe en wanneer zijn wij te bereiken?
Praktijkassistentie en ondersteuning Praktijkassistentie en ondersteuning
Waarneming &  Huisartsenpost Waarneming &  Huisartsenpost
Waar is de praktijk? Hoe kan ik mij inschrijven? Waar is de praktijk? Hoe kan ik mij inschrijven?
Links Links
Praktijknaam en Logo Praktijknaam en Logo
Samenwerking Samenwerking
Diversen Diversen
Privacybeleid Privacybeleid
Aequilan, Huisartsenpraktijk Schepens

Praktische informatie

Wat kunnen wij voor u doen?

Hier vindt u informatie over onze bereikbaarheid,
wie wat doet en wanneer.

Hoe zijn wij te bereiken?


Telefoonnummers
:

algemeen (076) - 5654316
receptenlijn (076) - 5654316 knop 2
bent u collega? (076) - 5654316 knop 4
spoednummer (076) - 5654316 en druk direct op toets 1

U kunt gebruik maken van dit spoednummer, wanneer er dringend medische hulp nodig is.

Let op
: buiten de praktijkuren wordt dit nummer niet beantwoord!!
Dan belt u de Huisartsenpost (076) 5258500 of zo nodig 112.

Online:

Afspraken die niet dringend zijn, kunt u ook aanvragen via de mail.
Mensen die problemen hebben met hun gehoor, kunnen ook het beste gebruik maken van die optie.
Een vraag wordt binnen 2 werkdagen beantwoord. Voor haast hebbende zaken is de mail dus niet geschikt, dan is het beter (iemand voor u) te (laten) bellen of aan de balie van de assistente te komen.

nieuwe beveiligde mailadres: praktijk@huisartsschepens-vandongen.nl

Hierop kunt u veilig informatie met ons uitwisselen.

Het u eerder bekende mailadres: huisarts.h.schepensvandongen@gmail.com
gaan wij geleidelijk vervangen, omdat het niet veilig genoeg is om privacy-gevoelige informatie op te delen
en er dus een tussenstap nodig is, willen wij zeker zijn dat uw gegevens beschermd zijn.
Wij kunnen u een link sturen vanaf een beveiligd mailadres, waarop u vervolgens informatie kunt doorgeven
of een vraag aan de arts kunt stellen.
Let op: GEEN medisch inhoudelijke en privacygevoelige informatie uitwisselen via deze mail, voordat u een beveiligde mail van ons heef ontvangen waarop u kunt antwoorden.

Als patiënten dit mailadres voor algemene zaken gebruiken, bijvoorbeeld voor aanvragen van niet dringende afspraken, als het druk is aan de telefoon of u niet op de daartoe bestemde tijden kunt bellen, kan dat natuurlijk wel. Onze voorkeur heeft dat u overgaat op het nieuwe mailadres.

Wanneer zijn wij te bereiken?

Wanneer zijn wij te bereiken?

De praktijk is op normale werkdagen geopend van 8.00 - 17.00u.
Tussen 12.30 -13.30u heeft de assistente lunchpauze.

In avond, nacht en weekenden kunt u, op afspraak, bij dringende vragen die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten,
terecht bij de huisartsenpost.

Maak a.u.b. gebruik van de vaste opbeltijden:

afspraken en huisbezoek aanvragen 8.00 - 10.00u
receptenlijn 24uur per dag bereikbaar
telefonisch spreekuur assistente 13.30 en 14.00u*


telefonisch terugbelspreekuur arts bellen vóór 12 uur;
u wordt tussen 12.00 en 12.30 of evt tussen 16.30-17.00u teruggebeld
( NB zorg aub dat u op een bij ons bekend nummer bereikbaar bent bij gebruikmaking van terugbelspreekuur arts)

* Voor korte vragen en uitslagen kunt u tot 12 uur (maar bij voorkeur tussen 9 en 11u) de assistente bellen. Zij beantwoordt waar mogelijk direct uw vragen, checkt of een uitslag al binnen en beoordeeld is, legt deze zo nodig nog voor ter beoordeling aan een van de artsen, waarna u haar op haar telefonisch spreekuur kunt terugbellen, danwel wordt teruggebeld door de arts.

Spreekuurtijden
Wij werken in onze praktijk uitsluitend op afspraak.

Telefonisch terugbelspreekuur
Van 10.00-12.00 kunt u bellen voor korte adviezen en uitslagen van onderzoeken. De assistente beantwoordt zo mogelijk uw vraag of vraagt u terug te bellen nadat zij ruggespraak heeft kunnen houden met de dokter. De dokter kan u zo nodig zelf terugbellen op een tijd die de assistente u doorgeeft. In het algemeen is er een beperking in het telefonisch beoordelen van gezondheidsklachten. Het kan daarom soms nodig zijn alsnog een afspraak te maken.

Visite aan huis
Tussen 8.00 - 10.00 uur kunt u een visite aanvragen.
Omdat er in de praktijk betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden zijn, is het indien mogelijk beter om naar de praktijk te komen.

Speciale spreekuren
Voor kleine operaties van huidafwijkingen, ingegroeide teennagels, vet- en talgknobbels en hardnekkige wratten is er een speciaal spreekuur, waarover u met de assistente contact kunt opnemen.
Voor nadere informatie over het wrattenspreekuur kunt u eveneens de assistente
raadplegen.

EHBO

Voor verwondingen, brandletsels en ongevallen kunt u altijd direct bij de assistente terecht. Als u kans ziet uw komst aan te kondigen, dan kan de assistente zo nodig de arts oproepen.

Wat kunnen wij voor u doen?

praktische informatie

DR. H.M.T.SCHEPENS- VAN DONGEN
praktische informatie

Klik voor meer informatie over de huisartsen op Dr. Schepens- van Dongen
Informatie over vaste waarnemende huisartsenop Dr.van der Meijs/Dr.Smithuis
Informatie over de andere praktijken binnen de HOED
zie links op de homepagina

Spreekuurtijden
Wij werken in onze praktijk uitsluitend op afspraak.

Telefonisch terugbelspreekuur
In de ochtend kunt u bellen voor korte adviezen en checken of uitslagen van onderzoeken al binnen zijn. Ook kunt u dan een verzoek om telefonisch consult met de arts doen, indien u inschat dat een bezoek op het spreekuur niet noodzakelijk is voor het beantwoorden van uw vraag. De assistente geeft bekende uitslagen door, beantwoordt waar mogelijk uw vragen en houdt na het ochtendspreekuur ruggespraak met de arts. Zij kan u verzoeken na dat tijdstip terug te bellen of zet u op de bellijst voor het spreekuur van de arts. U wordt in principe teruggebeld tussen 12.00 en 12.30u of tussen 16.30 en 17.00u. Bij veel aanvragen kan het zijn dat u een ander tijdstip doorkrijgt. In het algemeen is er een beperking in het telefonisch beoordelen van gezondheidsklachten. Het kan daarom soms nodig zijn alsnog een afspraak te maken.

Visite aan huis
Tussen 8.00 - 10.00 uur kunt u een visite aanvragen.
Omdat er in de praktijk betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden zijn, is het indien mogelijk beter om naar de praktijk te komen.

Speciale spreekuren
Voor kleine operaties van huidafwijkingen, ingegroeide teennagels, vet- en talgknobbels en hardnekkige wratten is er een speciaal spreekuur, waarover u met de assistente contact kunt opnemen.
Voor nadere informatie over het wrattenspreekuur kunt u eveneens de assistente
raadplegen (er zijn mogelijkheden op meerdere dagen omdat wij doorlopend over stikstof beschikken).
Voor het inbrengen of verwijderen van een spiraal, het aanmeten, verwisselen en schoonmaken van een pessarium of het verwisselen van een verblijfscatheter kunt u vanzelfsprekend ook bij ons terecht.

EHBO
Voor verwondingen, brandletsels en ongevallen kunt u altijd direct bij de assistente terecht.
Als u kans ziet uw komst aan te kondigen, dan kan de assistente zo nodig de arts oproepen.Praktijkassistentes
In onze praktijk zijn al geruime tijd twee doktersassistenten werkzaam:
Belinda Hermans en Josje Hartkoorn. Sinds september jl. worden zij ondersteund door Annelies van Dijk, die tevens praktijkondersteuner is. Bij onze assistentes kunt u terecht met veel praktische vragen.
Zij verzorgen de spreekuurplanning en het visiteschema van de artsen en doen eigen spreekuren.

De assistente vraagt u naar de reden van de afspraak. Zij moet namelijk een
inschatting maken of er een (telefonisch) consult gepland kan worden, of er een enkele of dubbele consulttijd nodig is,
danwel dat een visite noodzakelijk is.
Ook moet zij inschatten hoeveel haast een vraag van een patiënt heeft.
Het kan best zo zijn, dat u de inhoud van uw vraag liever met de arts alleen
bespreekt, hetgeen u vanzelfsprekend mag aangeven.
Onze assistentes hebben vanzelfsprekend, net als alle andere teamleden, een beroepsgeheim:
er wordt zeer zorgvuldig met uw informatie omgegaan.
Lees voor meer informatie ons privacyregelement

Praktijkondersteuners chronische ziekte en ouderenzorg
In onze praktijk zijn twee praktijkondersteuners werkzaam:
Heleen Weijers en Annelies van Dijk.
Zij dragen zorg voor de mensen met chronische aandoeningen en een verhoogd risico op hartvaatziekten.
Tevens spelen zij een belangrijke rol in de zorg voor kwetsbare ouderen.
Zij zijn van maandag tot en met donderdag aanwezig.

Praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg
Voor de begeleiding en ondersteuning bij psychische en psychosociale problemen is een POH-GGZ werkzaam.
Zij is op maandag aanwezig.